Kuva: Jussi Häkkilä

Irninjoen kevätaikaista minimijuoksutusta kasvatetaan Taivalkoskella

05.05.2020 08:57 - Jussi Häkkilä

Irninjoen kevätaikaista säännöstelypadon minimijuoksutusta kasvatetaan tästä vuodesta alkaen vähintään kolmen vuoden ajaksi.

Irninjoen kevätaikaista säännöstelypadon minimijuoksutusta kasvatetaan tästä vuodesta alkaen vähintään kolmen vuoden ajaksi. Juoksutuksen lisääminen liittyy Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Taivalkosken kunnan, ja PVO-Vesivoima Oy:n vuonna 2017 solmimaan sopimukseen Irninjoen säännöstelyn kehittämisestä ja toimenpiteiden seurannasta. Tavoitteena on parantaa Irninjoen virtaamaolosuhteita joen kalaston ja muun vesieliöstön kannalta mm. määrittämällä yhteisesti jokeen tulva-aikainen minimijuoksutus. Sopimuksen perusteella on seurattu jokeen rakennettujen kutusoraikkojen pysyvyyttä ja tilaa, sekä harjuksen ja taimenen saaliiden ja poikastuotannon kehitystä. Seurantatulosten mukaan soraikot ovat pysyneet paikoillaan varsin hyvin. Myös harjussaaliit täyttivät asetetut kriteerit suhteessa vertailualueiden saaliisiin. Harjuksen pienpoikastiheyksien osalta kriteerit jäivät täyttymättä. Nyt sovittu virtaaman kasvatus lisännee harjuksen poikastiheyksiä, sillä emokalastoa alueella tulosten mukaan on. Irninjoelta saatavia kokemuksia ja seurantatuloksia voidaan hyödyntää myös muiden jokien kehittämishankkeissa. Harjuksen poikastiheyden seurantaa jatketaan vuosittain ainakin vuoteen 2022 saakka. Myös koekalastusta jatketaan ja kutusoraikkojen pinta-ala ja tila kartoitetaan kattavasti keväällä 2022.

Lue myös: Sään viileneminen siirtää Ii- ja Kuivajokien tulvaa ensi kuun lopulle

Kilpailut

Uusimmat