Irninjoen kevätaikaista säännöstelypadon minimijuoksutusta kasvatetaan tästä vuodesta alkaen vähintään kolmen vuoden ajaksi.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Taivalkosken kunta ja PVO-Vesivoima Oy ovat solmineet sopimuksen Irninjoen säännöstelyn kehittämisestä ympäristölle parempaan suuntaan.