Kuva: Jussi Häkkilä

Valtatie 20 nelikaistaiseksi ja keskikaiteelliseksi Korvenkylän ja Kiimingin välillä

25.11.2019 09:14 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvittää Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa mahdollisuutta parantaa valtatietä 20 nykyiselle paikalleen rakentamalla se nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi Korvenkylän ja Kiimingin välillä.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvittää Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa mahdollisuutta parantaa valtatietä 20 nykyiselle paikalleen rakentamalla se nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi Korvenkylän ja Kiimingin välillä. Ratkaisussa tieosuuden liittymät on suunniteltu pääosin liikennevalo-ohjattuina liittyminä. Tieosuus on nykyisin ruuhkainen ja liikenneonnettomuuksille altis. Erityisesti aamuisin ja iltapäivisin valtatien liikenteen välityskyky ja sujuvuus heikkenevät huomattavasti. Vastaavan tyyppinen tieosuus on rakennettu Valtatielle 22 Maikkulan kohdalle.

Lue myös: Valtatie 20 nelikaistaiseksi Korvenkylän ja Kiimingin välillä?

Kilpailut

Uusimmat