Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnistää Vesalanmäen melusuojauksen rakentamisen.
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen käynnistyy Pudasjärvellä valtatiellä 20 Taipaleenharjun kohdalla välillä Kankaanpääntie-Pyöriäniementie.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn valtatie 20:n parantamisesta Korvenkylän ja Kiimingin välillä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut yleissuunnitelman laatimisen valtatielle 20 Korvenkylän ja Kiimingin välille.
Valtatiellä 20 Oulussa välillä Laanila-Korvenkylä on alkamassa vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien muuttaminen kiinteiksi, ja vaihtotyöt tullaan toteuttamaan tämän kuun aikana.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 20 Kiimingin kohdalla.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvittää Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa mahdollisuutta parantaa valtatietä 20 nykyiselle paikalleen rakentamalla se nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi Korvenkylän ja Kiimingin välillä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvittää Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa mahdollisuutta parantaa valtatietä 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä nykyiselle paikalleen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus testaa tänä talvena normaalia leveämmän aurauskaluston käyttöä valtatie neljän ja valtatie 20:n kaksiajorataisilla osilla. Haastateltavana kunnossapitopäällikkö Markku Tervo Lapin ELY-keskuksesta.