Raahen seudun matkailu- majoitus- ja ravitsemustoimialoilla voimakkaimmat kasvuodotukset

14.11.2019 09:16 - Jussi Häkkilä

Yrityskehityspäällikkö Riitta Palosaarta Raahen seudun yrityspalveluista haastattelee Jussi Häkkilä

Raahen seudun yrityspalveluiden tänään julkaiseman yritysbarometrin mukaan matkailu- majoitus- ja ravitsemustoimialoilla nähdään voimakkaimmin kasvua kannattavuudessa, investoinneissa sekä liikevaihdossa. Yritykset näkevät maltillista kasvua erityisesti kotimaan myynnin, kannattavuuden, investointien sekä liikevaihdon kasvuodotuksien osalta. Vastaajayrityksistä 56 prosenttia aikoo kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Kasvuhalukkuus on noussut edellisvuodesta.
Kasvuhalukkuus on suurinta nuorilla yrityksillä ja yrityksen iän noustessa markkina-aseman säilyttämisen merkitys kasvaa. Myynti ja markkinointi nähdä ensisijaisina kasvun ja kehittymisen keinoina kaikilla muilla toimialoilla paitsi maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä sote-aloilla.
Kasvun ja kehittymisen suurimmat hidasteet ovat barometrin mukaan kilpailutilanne, henkilöstöresurssit, kysyntä sekä oma työssäjaksaminen.

Lue myös: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Pk-Yritysbarometrin mukaan kasvu jatkuu maltillisemmin

Kilpailut

Uusimmat