Kuva: Fotolia

Pohjois-Pohjanmaalla useita vesistökunnostushankkeita

03.10.2019 10:15 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaalla käynnistyy useita vesistökunnostushankkeita.

Pohjois-Pohjanmaalla käynnistyy useita vesistökunnostushankkeita. Oulun kaupunkivesien kunnostushankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Kuivasjärven valuma-alueelle vesiensuojelukosteikkoja sekä pyritään parantamaan Kiimingin yrityspuistolta tulevien hulevesien laatua mm. viivytysaltaiden avulla. Lisäksi hankkeessa seurataan kaupungin hulevesien laatua. Oulun Jäälinjärvelle sijoittuvassa hankkeessa toteutetaan laaja kosteikkoallas järven keskeisen laskukanavan suulle. Lisäksi hankkeeseen kuuluu olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden ylläpitoa.
Metsähallituksen Luontopalvelut toteuttaa Haapajärven Lohijoella taimenen elinympäristökunnostuksen, jossa kunnostetaan ja lisätään kutusoraikkoja, rakennetaan pienpoikasalueita sekä turvataan liekopuiden luontainen muodostuminen. Särkikalaston poistoon ja vesistöihin päätyneiden ravinteiden vähentämiseen tähtääviä hoitokalastushankkeita toteutetaan Pudasjärven Saunajärvellä ja Kuusamon Naamankajärvellä.
Lisäksi Pudasjärven Livojoen valuma-alueella tehdään suunnitelmaa kiintoaineen kulkeutumista vähentäville toimille. Kärsämäellä sijaitsevan Sarpasen järvikuivion alueelle puolestaan toteutetaan suunnitelmaa monimuotoisen vesiensuojelukosteikon perustamisesta.

Lue myös: Pohjois-Pohjanmaan sisävesien tilassa merkkejä parantumisesta, rannikkovesissä ei suuria muutoksia

Kilpailut

Uusimmat