Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2019 Tyrnävän Markkuu

09.09.2019 08:50 - Jussi Häkkilä

Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry:n sihteeri Riina Rahkilaa haastattelee Jussi Häkkilä.

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry valitsi lauantaina Markkuun kylän Tyrnävältä maakunnalliseksi vuoden kyläksi. Palkitsemisperustelujen mukaan Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry on määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti kehittänyt kylän toimintaa ja löytänyt uusia ratkaisuja haasteiden voittamiseksi, eikä ole antanut niiden lannistaa kylän kehittämistä. Työkaluina ovat talkoot, hankkeet ja yhteistyö yhdistysten, kunnan sekä eri toimijoiden kanssa.  Kyläyhdistyksen toimintaa suunnitellaan yhdessä tehtävän kyläsuunnitelman avulla, jossa huomioidaan erityisesti lapset. Parhaillaan käynnissä olevalla Mahdollisuuksien Markkuu -investointihankkeella parannetaan harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia kunnostamalla ja kehittämällä Markkuun luontopolkua sekä ampumaradan uimapaikkaa ja sen ympäristöä.

Markkuu tulee olemaan Pohjois-Pohjanmaan ehdokas ensi vuoden valtakunnalliseksi vuoden kyläksi.

Lue myös: Utajärven Ahmaksen kyläseuralle terveydenedistämispalkinto

Kilpailut

Uusimmat