Kuva: Jussi Häkkilä

Valtatie 20 nelikaistaiseksi Korvenkylän ja Kiimingin välillä?

02.05.2019 14:57 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvittää Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa mahdollisuutta parantaa valtatietä 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä nykyiselle paikalleen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvittää Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa mahdollisuutta parantaa valtatietä 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä nykyiselle paikalleen.

Tavoitteena on selvittää, voidaanko tie parantaa nykyiselle paikalleen rakentamalla se nelikaistaiseksi, keskikaiteelliseksi tieksi Korvenkylän ja Kiimingin välillä.
Työssä selvitetään nelikaistaisen tien tilantarpeen lisäksi valtatien liikennevalo-ohjattujen liittymien paikat, yksityistiejärjestelyt, melusuojaukset ja kevyen liikenteen yhteydet.
Selvitys tehdään tämän vuoden aikana kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, löytyykö valtatien varrella riittävästi tilaa nelikaistaisen tien rakentamiseksi. Toisessa vaiheessa laaditaan tieyhteyden kehittämisselvitys, mikäli on nähtävissä, että nelikaistainen tie olisi mahdollinen toteuttaa.

Kyseinen tie on nykyisin ruuhkainen ja liikenneonnettomuuksille altis. Erityisesti aamuisin ja iltapäivisin valtatien liikenteen välityskyky ja sujuvuus heikkenevät huomattavastiTieosuudella on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 80 liikenneonnettomuutta, joista 20 on johtanut henkilövahinkoihin.

Lue myös: Ketolanperäntien ja Lehmikentäntien tietyöt liikenneturvallisuuden parantamiseksi käynnistyvät Kempeleessä

Kilpailut

Uusimmat