Pudasjärvellä ja Utajärvellä kehitellään mallia maahanmuuttajaperheiden alkuvaiheen kotoutumiseen

16.04.2019 13:02 - Jussi Häkkilä

Projektipäällikkö Johanna Hemmilää haastattelee Jussi Häkkilä.

Pudasjärvellä ja Utajärvellä käynnistynyt tämän kuun alusta maahanmuuttajaperheiden alkuvaiheen kotoutumista edistävä hanke. Se paneutuu maahanmuuttajaperheiden alkuvaiheen kotoutumisen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen.

Kolmivuotisessa hankkeessa luodaan maahanmuuttajaperheiden alkuvaiheen kotoutumisen malli molempiin kuntiin. Hankkeessa on tavoitteena luoda monialaiset verkostotyön mallit ja rakenteet perheiden kototutumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeessa tehdään perheiden kotokartoitukset ja kotoutumissuunitelmat, joissa esille nousseisiin perhekohtaisiin tarpeisiin pyritään vastaamaan monialaisen verkostotyön avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää perheiden osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja kotoutumista kartoittamalla perheeseen kuuluvien jäsenten osaamista, taitoja ja voimavaroja, joiden pohjalta heitä tuetaan osallistumaan koulutuksiin, työelämään, harrastustoimintaan ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan. Tärkeänä tavoitteena on lasten ja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. Tavoitteena on myös maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten osaamisen kehittäminen täydennyskoulutusten avulla ja yhteistyön vahvistaminen.

Lue myös: Kotoa kouluun – uusi maahanmuuttajakoulutus aloittaa Oulu-opistolla

Kilpailut

Uusimmat