Kuva: Shutterstock

Pohjois-Suomen syntymäkohortin nuorille aikuisille kutsu terveystutkimukseen

18.03.2019 12:58 - Ari Kettukangas

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtaman kohorttitutkimuksen ytimessä on Pohjois-Suomessa vuosina 1966 ja 1985-1986 syntyneistä kerätty terveystieto. Aineistojen keruu alkoi jo tutkittavien äitien ollessa raskaana, ja tietoja on sittemmin kerätty yli 20 000 kohorttilaisesta säännöllisin väliajoin. Aineistoja hyödynnetään laajasti sekä kansansairauksien että harvinaisempien sairauksien tutkimuksessa mm. käypähoitosuosituksissa.

Yli 9000 nuorta aikuista saa maalis-huhtikuun aikana kutsun kattavaan terveyttä kartoittavaan kyselytutkimukseen. Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtaman kohorttitutkimuksen ytimessä on Pohjois-Suomessa vuosina 1966 ja 1985-1986 syntyneistä kerätty terveystieto. Aineistojen keruu alkoi jo tutkittavien äitien ollessa raskaana, ja tietoja on sittemmin kerätty yli 20 000 kohorttilaisesta säännöllisin väliajoin. Kyseessä on kohortin ensimmäinen aikuisiän seurantatutkimus, ja se toteutetaan kohorttilaisten ollessa 33-34 -vuotiaita. Kyselyllä selvitetään henkilöiden elintapoja, fyysistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Oulussa tai lähialueella asuvat saavat lisäksi kutsun perusteellisiin kliinisiin tutkimuksiin, joissa selvitetään fyysistä toimintakykyä, liikunta-aktiivisuutta, kehonkoostumusta sekä sydämen ja keuhkojen toimintaa. Heille tehdään myös suun terveyden tutkimus, kasvojen ja hampaiston 3D-kuvaus, silmä- ja kuulotutkimuksia sekä otetaan verinäytteitä. Kliinisiin tutkimuksiin osallistuvat saavat tietoa testien ja mittausten tuloksista suullisesti jo tutkimuspäivän aikana. Osa tutkimusnäytteistä, esimerkiksi verinäytteet, analysoidaan myöhemmin ja tulokset lähetetään postitse. Tutkittavat saavat tärkeää tietoa omasta terveydestään, mutta samalla he antavat tietoa ikäistensä terveydestä yleisemmin. Vertaamalla tuloksia vanhempaan, vuonna 1966 syntyneiden kohorttiin, saadaan arvokasta tietoa siitä, miten yhteiskunnassa ja ympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet nuorten aikuisten terveyteen, hyvinvointiin ja sairastavuuteen. Aineistoja hyödynnetään laajasti sekä kansansairauksien että harvinaisempien sairauksien tutkimuksessa mm. käypähoitosuosituksissa. Tavoitteena on koko väestön terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy. Kohortti 1986:n tutkimus käynnistyi vuonna 1985.

Lue myös: Oulun alueen veteen ei lisätä lainkaan fluoria

Kilpailut

Uusimmat