Stora Ensolla yt-neuvottelut paperitehtaan muuntamisesta pakkauskartonkitehtaaksi ja paperikoneen sulkemisesta Oulussa

18.03.2019 10:14 - Ari Kettukangas

Ari Kettukankaan jututettavana Stora Enson Paper-divisioonasta viestintäjohtaja Liisa Nyyssönen.

Stora Enso aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Oulun tehtaan henkilöstön kanssa suunnitelmistaan muuntaa Oulun tehdas paperinvalmistuksesta kraftlainerin valmistukseen ja sulkea paperikone 6 ja arkittamo. Suunnitellun muutoksen arvioidaan johtavan enintään 400 työpaikan vähenemiseen. Stora Enson hallitus tekee päätöksen mahdollisesta muutoshankkeesta vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, yt-neuvottelujen päätyttyä.


Stora Enso ilmoitti kesäkuussa 2018 arvioivansa Oulun tehtaan kehittämismahdollisuuksia nykyisen hienopaperituotannon haastavan markkinatilanteen ja kysynnän hiipumisen vuoksi. Kannattavuusselvityksessä arvioitiin paperinvalmistuksen kahden koneen muuntamista pakkauskartonkien valmistukseen. Kannattavuusselvityksen teknisten ja taloudellisten tulosten myötä suunnitelmana on muuntaa paperikone 7 kraftlainerilinjaksi ja sulkea paperikone 6 ja arkittamo viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Mahdollisen investoinnin on arvioitu olevan noin 350 miljoonaa euroa vuosien 2019–2021 aikana. Alkuperäisessä kannattavuusselvityksessä investoinnin arvioitiin olevan 700 miljoonaa euroa.
Mahdolliseen investointiin kuuluu kraftlainerilinja, jonka vuosituotantokapasiteetti on 450 000 tonnia, sellutehtaan ja kuivauskoneen uudistaminen ruskean sellun valmistukseen ja myös investointeja, joilla pienennetään tehtaan ympäristövaikutuksia.

Muutoksen tavoitteena on parantaa Oulun tehtaan kilpailukykyä ja varmistaa tehtaan toiminnan jatkuminen tulevaisuudessa. Yt-neuvottelut aloitetaan viikon päästä ja niiden piiriin kuuluu koko Stora Enso Oulu Oy:n henkilöstö, eli noin 600 henkilöä. Neuvottelut perustuvat tuotantosuunnan muutossuunnitelmaan ja niissä sovitaan organisaatiorakenteista, toiminnoista, resursseista ja työtehtävistä investoinnin toteutuessa. Neuvottelujen odotetaan kestävän vähintään 6 viikkoa. Mahdolliset henkilöstövaikutukset toteutuisivat vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lue myös: Valtio pääomittaa Centriaa 390 000 euron vastinrahalla

Kilpailut

Uusimmat