Kuva: Shutterstock

Kysely: Oulun koulujen sisäilmatilanne keskimäärin hyvä

09.08.2018 10:29 - Jussi Häkkilä

Työterveyslaitoksen Oulun peruskoulujen ja lukioiden henkilökunnalle tekemän kyselyn mukaan sisäilmatilanne Oulun kouluilla on keskimäärin hyvä.

Työterveyslaitos on kartoittanut Oulun peruskoulujen ja lukioiden sisäilmatilannetta henkilökunnalle suunnatulla kyselyllä. Kyselyn mukaan tilanne Oulun kouluilla on keskimäärin hyvä, pääosassa kouluja jopa keskimääräistä parempi. Myönteisenä voidaan pitää havaintoa, että Työterveyslaitoksen käyttämiin vertailuaineistoihin verrattuna huonoon sisäilman laatuun ja korkeaan huonelämpötilaan liittyvä haitta oli tässä kyselyssä vähäisempää.

Kyselyssä nousi esille myös kehitettävää. Erityisenä ja yleisenä ongelmana kyselyssä raportoitiin kouluympäristön meluisuuteen liittyvä haitta. Joissain kouluissa korostuivat lämpöoloihin ja tilojen siisteyteen liittyvät ongelmat. Ne koulut, joissa raportoitiin sisäilman huonoon laatuun liittyvää ongelmaa, olivat etukäteen tiedossa.  Nyt toteutettu kysely toimii pohjana tulevien toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannalle.  

Lue myös: Kuntapäättäjät vaikeassa paikassa sisäilmaongelmien keskellä

Kilpailut

Uusimmat