Kuva: VR Group

Keski-ikäinen nainen kuoli jäätyään junan alle Oulussa

23.02.2018 06:45 - Joonas Hepola

Kes­ki-ikäi­nen ou­lu­lais­nai­nen jäi tors­tai-il­ta­päi­vä­nä poh­joi­ses­ta tul­leen mat­kus­ta­ja­ju­nan al­le Tui­ras­sa.

Po­lii­si ker­too, et­tä nai­nen me­neh­tyi saa­miin­sa vam­moi­hin.

Il­moi­tus rai­de­lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­ta tuli hä­tä­kes­kuk­seen tors­tai­na kel­lo 14.20 ai­kaan. Po­lii­si on laa­ti­nut ta­pauk­ses­ta il­moi­tuk­sen ni­mik­keel­lä kuo­le­man­syyn tut­kin­ta.

Po­lii­si ei tie­do­ta asi­as­ta enem­pää.

Kilpailut

Uusimmat