Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hällämönharju-Valkeiskankaan arvokkaalle harjualueelle hoito- ja käyttösuunnitelma

29.08.2017 11:21 - Jussi Häkkilä

Tavoitteena on edistää Natura-alueen luonto- ja maisema-arvojen säilymistä ja yhteen sovittaa erilaisia käyttömuotoja.

Pohjois-Savon ELY-keskus laatii parhaillaan Vieremän ja Pyhännän kuntien alueella sijaitsevalle Hällämönharju-Valkeiskangas -Natura-alueelle hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jossa esitetään mm. alueen luonnon nykytila, käyttömuodot, hoidon ja käytön tavoitteet sekä metsänkäytön ja luonnonhoidon periaatteet.
Suunnitelman tavoitteena on sovittaa yhteen alueen erilaisia käyttömuotoja ja edistää arvokkaimpien luontokohteiden säilyminen. Alueen pinta-ala on noin 1 400 hehtaaria.

Lue myös: Lauantaina Koiteli elää lapsille

Kilpailut

Uusimmat