Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistumassa.
ELY-keskuksen päätöksissä alueille on asetettu rauhoitusmääräykset, joiden mukaan metsänhakkuu on kielletty, mutta mm. marjojen ja sienten poiminta ovat edelleen sallittuja. Maanomistajat päättävät edelleen alueen metsästyskäytännöistä. Alueille ei ole muita liikkumisrajoituksia kuin moottoriajoneuvojen käyttökielto maastossa sulan maan aikana.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Oulujärven saarten hakkuiden Natura-arvioinnista.
Tavoitteena on edistää Natura-alueen luonto- ja maisema-arvojen säilymistä ja yhteen sovittaa erilaisia käyttömuotoja.