Kuva: Kainuun ELY-keskus

Tuulipuisto Löytösuolle Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rajalle

14.03.2024 08:28 - Jussi Häkkilä

Ilmatar Kajaani Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Löytösuon alueelle Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rajalle.

Ilmatar Kajaani Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Löytösuon alueelle Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rajalle. Hankealueen pinta-ala on noin 4500 hehtaaria ja sinne sijoittuisi enintään 35 tuulivoimalaa. Yksittäisen voimalan teho tulisi olemaan kuudesta kymmeneen megawattia ja kokonaiskorkeus 350 metriä.

Lue myös: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettanut nähtäville Pyhäjärven Itämäen tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen sähkönsiirtoa koskevan täydennyksen

Kilpailut

Uusimmat