Suomen Hyötytuuli rakentaa 38:n voimalan tuulipuiston Siikajoelle.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Alavieskan, Kalajoen ja Ylivieskan alueelle kaavaillun Verkasalon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta.
Snellman ja Exilion ovat solmineet pitkäaikaisen tuulivoiman toimitussopimuksen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Sievin Kenkäkankaan tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Utajärven Tornikankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
Taaleri Energian Posion Murtotuulen tuulipuisto on sähkönjakeluverkkoon.
Eilen vietettiin Suomen toistaiseksi suurimman tuulivoimalahankkeen virallisia avajaisia Pyhännän ja Kajaanin alueelle sijoittuvassa Piiparinmäen tuulivoimapuistossa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Ylivieskan, Alavieskan ja Kalajoen alueella sijaitsevan Verkasalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Pyhäjärven Leppämäen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Yli-Iin Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta
Kalajoen Juurakon tuulipuiston kolme ensimmäistä tuulivoimalaa kytkettiin eilen sähköverkkoon.
Helen on ostanut yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Kalajoen Juurakon ja Oulaisten Karahkan tuulipuistot kansainväliseltä VSB-konsernilta.
Puhuri Oy:n tytäryhtiö Raahen Monivoima Oy ja Kokkolan Energia Oy ovat solmineet aiesopimuksen vedyn ja metaanin tuotannosta Ykspihlajan suurteollisuusalueella Kokkolassa. Hankkeeseen kuuluu Raahen Ketunperälle rakennettava tuulipuisto ja aurinkopaneelikenttä.
Puhuri Oy:n rakentama viides tuulipuisto vihittiin eilen käyttöön Pyhäjoen Parhalahdella.
Skarta Finland Oy on tehnyt sopimuksen ABO Wind Oy:n kanssa tuulipuiston rakentamisesta Haapajärven Pajuperänkankaalle.
Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Alavieskaan Hangaskurunkankaalle.