VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy rakentaa parhaillaan Oulaisiin Karahkan tuulipuistoa, joka tulee sisältämään 25 tuulivoimalaa kokonaisteholtaan 147,5 megawattia.
Lumivaaran tuulipuisto on valmistunut Hyrynsalmelle.
Ilmatar Kajaani Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Löytösuon alueelle Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rajalle.
Energiayhtiö Ilmatar on tehnyt investointipäätöksen 30:n voimalan tuulipuiston rakentamisesta Iin Pahkakoskelle.
Metsähallitus suunnittelee Sievin Vääräjoen alueelle tuulivoimapuistoa, johon tulisi alustavien suunnitelmien mukaan 25-50 tuulivoimalaa.
Metsähallituksen uusien merituulivoimapuistohankkeiden esiselvitykset etenevät suunnitellusti.
Energiequellen Hyrynsalmen Lumivaaran tuulipuiston tuulivoimalaosien kuljetukset Raahen ja Kalajoen satamista alkavat tällä viikolla.
Energiayhtiö OX2 ja Raahen satama ovat sopineet yhteistyöstä merituulivoimapuisto Hallan rakentamiseen ja operointiin liittyen.
Torvenkylän tuulipuisto on otettu käyttöön Kalajoella.
Siikajoen kunta on hyväksynyt Metsähallituksen jättämät merituulivoimapuistojen kaavoitusaloitteet, jotka koskevat Seljänsuunmatalan läntistä ja itäistä aluetta.
ABO Wind suunnittelee Reisjärven Kiiskinevalle tuulivoimapuistoa, johon tulisi 10-20 voimalaa.
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Iin Yli-Olhavan tuulivoimaosayleiskaavan hyväksymistä koskevat valituslupahakemukset ja kaava on täten lainvoimainen.
Suomen Hyötytuuli rakentaa 38:n voimalan tuulipuiston Siikajoelle.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Alavieskan, Kalajoen ja Ylivieskan alueelle kaavaillun Verkasalon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta.
Snellman ja Exilion ovat solmineet pitkäaikaisen tuulivoiman toimitussopimuksen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Sievin Kenkäkankaan tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta.