Kuva: Lapin materiaalipankki Anna-Leena Jänkälä Paliskuntain yhdistys

LUKE: Porotalousyritysten keskimääräinen yrittäjätulo kasvoi viime vuonna 23 prosenttia

04.04.2023 08:52 - Jussi Häkkilä

Luonnonvarakeskuksen mukaan porotalousyritysten keskimääräinen yrittäjätulo kasvoi viime vuonna 23 prosenttia ja oli 7 100 euroa vuodessa.

Luonnonvarakeskuksen mukaan porotalousyritysten keskimääräinen yrittäjätulo kasvoi viime vuonna 23 prosenttia ja oli 7 100 euroa vuodessa. 
Porotalouden kokonaistuotto yritystä kohti oli keskimäärin 45 700 euroa. Tästä poronlihan myyntituotot olivat noin 21 000 euroa, nousua edellisvuodesta oli 23 prosenttia. Petojen ja liikenteen aiheuttamista vahingoista maksetut korvaukset nousivat lähes 9 600:een euroon, kasvua edellisvuodesta oli kuusi prosenttia. Paliskunnan maksamien työkorvausten osuus laski kahdeksan prosenttia ja oli 5 100 euroa.
Porotaloustukia saatiin 5 900 euroa. Porotaloustukien osuus kokonaistuotosta on pysytellyt vuosittain noin 14:ssä prosentissa. 
Poronlihan tuotannosta aiheutuneet kustannukset nousivat neljä prosenttia edellisestä poronhoitovuodesta ja olivat keskimäärin 56 000 euroa. Kasvua oli etenkin rehu- ja polttoainekustannuksissa.
Ruokintakustannukset nousivat 11 200 euroon, kasvua edellisvuodesta oli 40 prosenttia. Kustannusten nousuun vaikutti mm. ostorehujen hintojen nousu.

Lue myös: Lapin ELY-keskukselta tukea porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille

Kilpailut

Uusimmat