Erikoistutkija Juha-Matti Katajajuurta Luonnonvarakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Johtava asiantuntija Satu Viljamaa-Dirksiä Ruokavirastosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Erikoistutkija Rainer Peltolaa Luonnonvarakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Luonnonvarakeskuksen tutkija Jouni Tulosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Tornion- ja Simojokeen on noussut lohia kudulle Luonnonvarakeskuksen mukaan runsaammin kuin kahtena edellisenä vuonna.
Luonnonvarakeskuksen tutkija Jouni Tulosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Luonnonvarakeskus on asentanut nousulohien laskennassa käytettävät kaikuluotaimet Simo- ja Tornionjokeen.
Tornionjoen lohisaalis oli viime kalastuskaudella arviolta 92 tonnia, lähes puolet pienempi kuin vuotta aiemmin.
Seurantatietoja käytetään kannan koon arviointiin
Luonnonvarakeskuksen mukaan myyräkannat ovat edelleen alhaisia Etelä-, Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Oulun ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää Pohjois-Pohjanmaan biotalouselinkeinoja entistä vahvemmaksi.
Yliaktuaari Anneli Partalaa Luonnonvarakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Luonnonvarakeskus selvittää yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa, miten miehittämättömiä ilma-aluksia voidaan hyödyntää riistalaskennoissa.
Uusimman arvion mukaan vuonna 2014 alkanut ilveskannan laskusuunta jatkuu.
Luonnonvarakeskus arvioi Suomen karhukannan olevan 1 980-2 100 yksilöä. Arvio karhujen määrästä on suurempi kuin viime vuonna.
Luonnonvarakeskus istuttaa keväällä noin 128 000 meritaimenen ja lohen yksivuotiasta poikasta sekä noin 326 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasta. Perämerelle istutetaan ensi kuussa 20 000 lohen jokipoikasta ja 35 000 vaelluspoikasta, sekä 38 000 meritaimenen jokipoikasta ja 42 000 vaelluspoikasta.