Museolehtori Laura Lampista Oulun taidemuseolta haastattelee Jussi Häkkilä.
Tutkija Lari Venerantaa Luonnonvarakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Luonnonvarakeskus ja maa- ja metsätalousministeriö ovat käsitelleet keskuksen vuosille 2020-2025 laaditun strategian toimeenpanoon liittyvää toimipaikkasuunnitelmaa, ja sitä on joiltain osin tarkennettu.
Erikoistutkija Juha-Matti Katajajuurta Luonnonvarakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Johtava asiantuntija Satu Viljamaa-Dirksiä Ruokavirastosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Erikoistutkija Rainer Peltolaa Luonnonvarakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Luonnonvarakeskuksen tutkija Jouni Tulosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Tornion- ja Simojokeen on noussut lohia kudulle Luonnonvarakeskuksen mukaan runsaammin kuin kahtena edellisenä vuonna.
Luonnonvarakeskuksen tutkija Jouni Tulosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Luonnonvarakeskus on asentanut nousulohien laskennassa käytettävät kaikuluotaimet Simo- ja Tornionjokeen.
Tornionjoen lohisaalis oli viime kalastuskaudella arviolta 92 tonnia, lähes puolet pienempi kuin vuotta aiemmin.
Seurantatietoja käytetään kannan koon arviointiin
Luonnonvarakeskuksen mukaan myyräkannat ovat edelleen alhaisia Etelä-, Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Oulun ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää Pohjois-Pohjanmaan biotalouselinkeinoja entistä vahvemmaksi.
Yliaktuaari Anneli Partalaa Luonnonvarakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Luonnonvarakeskus selvittää yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa, miten miehittämättömiä ilma-aluksia voidaan hyödyntää riistalaskennoissa.