Luonnonvarakeskuksen mukaan porotalousyritysten keskimääräinen yrittäjätulo kasvoi viime vuonna 23 prosenttia ja oli 7 100 euroa vuodessa.
Luonnonvarakeskuksen mukaan porotalouden kannattavuus koheni viime vuonna.