Kuva: Shutterstock

Kittilän kuntapäättäjille tuomio virka-aseman väärinkäyttämisestä

02.03.2023 11:47 - Jussi Häkkilä

Kor­kein oi­keus on tuo­minnut Kittilän kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan 60:n päi­vän eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen ja muut vas­taa­ji­na ol­leet kun­nan­hal­li­tuk­sen jä­se­net ja va­ra­jä­se­net sak­ko­ran­gais­tuk­siin vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä.

Kor­kein oi­keus on tuo­minnut Kittilän kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan 60:n päi­vän eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen ja muut vas­taa­ji­na ol­leet kun­nan­hal­li­tuk­sen jä­se­net ja va­ra­jä­se­net sak­ko­ran­gais­tuk­siin vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä.

Kunnanhallitus oli kokouksessaan 16.joulukuuta 2013 päättänyt peruuttaa kunnanjohtajan tekemän tutkintapyynnön kuntakonserniin kuuluvan hiihtohissiyhtiön entisestä toimitusjohtajasta ja antaa kunnan edustajille omistajaohjausta, jonka mukaan tämä oli palautettava toimitusjohtajaksi.

Korkein oikeus katsoi, että kunnanhallituksen päätösten ensisijaisena vaikuttimena oli ollut tarkoitus pyrkiä hyödyttämään entistä toimitusjohtajaa. Kunnanhallituksen jäsenillä ei ollut päätöksille kunnan etuun perustuvia hyväksyttäviä perusteita. Näin ollen kunnanhallituksen jäsenet olivat päätökset tehdessään käyttäneet päätösvaltaansa hallintolaissa säädettyjen periaatteiden vastaisesti.

Lue myös: Valtiovarainministeriö käynnistää kuulemismenettelyn koskien Kittilän luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimistaan

Kilpailut

Uusimmat