Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut huomautuksen Tuomioistuinvirastolle hankintalain noudattamatta jättämisestä tämän hankkiessa suorahankintana työtuoleja Oulun oikeustalolle.
Rovasti Heikki Nissinen esittää, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli tekisi aloitteen Pellon ja Ylitornion seurakuntien yhdistämisestä vuoden 2026 alusta lukien.
Kirkon kellariin pääsi vettä vesijohdon rikkoutumisen vuoksi perjantaina.
Huoltotyöt aiheuttavat pientä meluhaittaa myös työajan ulkopuolella. Kaikkiin kirkkoa varanneisiin ollaan yhteydessä.
Oulun Tuomiokirkon lämmityspattereiden vaihtamisen yhteydessä on kirkon lattian alta betonisesta raitisilmakanavista löytynyt asbestipitoisia materiaaleja, jotka tulee poistaa.
Siikajoen Tuomiojan nuorisoseuran puheenjohtaja Tuomas Parttimaata haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopiston selvityksen mukaan noin 20 prosenttia suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista ja hallituksen jäsenistä on tuomittu rangaistukseen tuomioistuimessa.
Oulun seurakuntayhtymä aloittaa tuomiokirkon remontin ensi kuun lopulla.
Oulussa kuivajäätä valmistavan yrityksen esimies on tuomittu Oulun käräjäoikeudessa työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta 60:n päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja toimitusjohtaja tuomittiin kuolemantuottamuksesta 40:n päiväsakon sakkorangaistukseen.
Kor­kein oi­keus on tuo­minnut Kittilän kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan 60:n päi­vän eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen ja muut vas­taa­ji­na ol­leet kun­nan­hal­li­tuk­sen jä­se­net ja va­ra­jä­se­net sak­ko­ran­gais­tuk­siin vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä.
Työtuomioistuin on antanut välituomion Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yksikönjohtajina toimineiden palomiesten varallaoloa koskeva asiassa.
Oulun käräjäoikeus tuomitsi eilen Destian työntekijän sakkoihin ja vahingonkorvauksiin Kalajoen Raution viimekesäisestä metsäpalosta.
Oulun tuomiokirkossa järjestetään sateenkaarimessu ensi viikon keskiviikkona kello 18 osana kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma Oulu Pridea.
Oulun kaupunki ja Kunnallinen työmarkkinalaitos ovat tyytyväisiä Työtuomioistuimen ratkaisuun, joka oli kaikilta osin odotettu ja työnantajan käsityksen mukainen.
Tiia Hauhio aloittaa pastorina Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa, Miika Kähkönen Oulaisten seurakunnassa ja Roope Syngelmä Kemin seurakunnassa.
Hovioikeus vahvisti tänään kansanedustaja Sebastian Tynkkysen Oulun käräjäoikeudessa vuoden 2019 lokakuussa saaman tuomion kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.