Kuva: Fotolia

Lappia mukana valtakunnallisessa puurakentamisen oppimateriaalin kehitystyössä

01.04.2021 09:07 - Ari Kettukangas

Lappia vastaa hankkeessa teollisen puutuotevalmistuksen oppimateriaalista, joka on puuteollisuuden tutkinnon perusteiden mukainen. Oppimateriaalin keskeisissä sisällöissä perehdytään muun muassa toimintaan puutuoteteollisuuden valmistustehtävissä, sahatavaran käsittelyyn, CLT-levyjen, hirsien, puu- ja tilaelementtien valmistukseen. Tavoitteena on laatia uudenlaista, digitaalista oppimateriaalia, jolla toteutaan työelämälähtöisesti tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeita.

Ammattiopisto Lappia on mukana valtakunnallisessa Ympäristöministeriön rahoittamassa teollisen puurakentamisen digitaalisen oppimateriaalin kehittämishankkeessa, jonka päätoteuttajana toimii Puuinfo Oy. Lappian lisäksi osatoteuttajina ovat Tampereen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu,Työtehoseura TTS sekä Puutuoteteollisuus ry. Lappia vastaa hankkeessa teollisen puutuotevalmistuksen oppimateriaalista, joka on puuteollisuuden tutkinnon perusteiden mukainen. Oppimateriaalin keskeisissä sisällöissä perehdytään muun muassa toimintaan puutuoteteollisuuden valmistustehtävissä, sahatavaran käsittelyyn, CLT-levyjen, hirsien, puu- ja tilaelementtien valmistukseen. Tavoitteena on laatia uudenlaista, digitaalista oppimateriaalia, jolla toteutaan työelämälähtöisesti tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeita. Sisällöt koostuvat sekä teoriaoppimateriaaleista että työohjeista. Oppimateriaalihanke on osa valtakunnallista Teollisen puurakentamisen oppimateriaali -hanketta, jossa kootaan kattava teollisen puurakentamisen digitaalinen opetusmateriaali 2. asteen, ammattikorkeakoulujen sekä korkeakoulujen käyttöön. Hankeaika on käynnissä ensi vuodelle 31. elokuuta saakka. Hankkeen kokonaisrahoitus on 229 500 euroa, josta Lappian osuus on 10 000 euroa. Lisäksi Lappialle on myönnetty Metsämiesten säätiön ja Puumiesten säätiön rahoitusavustukset.

Lue myös: Feelia Oy:lle konsernin sopimus Eteva kuntayhtymän ruokahuollon järjestämisestä  

Kilpailut

Uusimmat