Lapista löytyi 208-vuotias raakku

23.06.2020 09:28 - Jussi Häkkilä

Projektipäällikkö Heikki Erkinaroa Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.

Metsähallituksen Luontopalveluiden viime kesänä Lapista keräämistä raakkunäytteistä yksi osoittautui todella vanhaksi, peräti 208-vuotiaaksi.
Tietoa jokihelmisimpukkapopulaatioiden ikärakenteesta tarvitaan, jotta tiedetään millä populaatioilla on suurin suojeluarvo ja millaisia suojelutoimia niihin kannattaa kohdistaa.
208-vuotiaan yksilön lisäksi 18:lle muulle ikämääritellylle raakulle oli kertynyt ikää 73-181 vuotta. Korkeasta iästä huolimatta niillä oli pituutta vain 11-12 senttiä.
Iänmääritykset ovat osa Metsähallituksen Luontopalvelujen vetämää, Norjan, Ruotsin ja Venäjän kanssa yhteistä Salmus-projektia. Siinä mm. kartoitetaan raakulle sopivia vesistöjä ja aiemmin tuntemattomia esiintymisalueita. Selvityksessä on myös raakun väli-isäntien eli lohen ja taimenen tila ja raakkuloisinnan aste, raakkupopulaatioiden jokikohtainen ikärakenne sekä raakku- ja lohikalakantojen geneettinen rakenne. Lisäksi kehitetään tekniikoita, joilla raakun toukkavaihe saadaan infektoimaan väli-isäntäkala ja kehittymään laitoskasvatuksessa luonnonvesiin siirrettävän kokoiseksi.

Lue myös: Raakkulöytö vahvistaa: Kemijoen luonnonuoma tutkittava kunnolla

Uusimmat