Valtakunnallinen Liikkuva opiskelu -palkinto Ammattiopisto Lappialle

13.12.2019 09:26 - Jussi Häkkilä

Projektipäällikkö Pekka Tiitistä Ammattiopisto Lappiasta haastattelee Jussi Häkkilä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen luovutti eilen valtakunnallisen Liikkuva opiskelu -palkinnon Ammattiopisto/koulutuskuntayhtymä Lappialle. Liikkuva opiskelu -kokeiluhanke on ollut neljän toimipisteen muodostama kokonaisuus, johon on kuulunut Kemin, Tornion, Muonion ja Tervolan Louen toimipisteet. Hankkeessa on otettu käyttöön liikunnallisuutta tukeva vuosikello toimintojen systemaattisuuden seuraamiseksi. Hankkeessa on kehitetty mm. ns. PAKO-huone ja hyödynnetty digitaalista oppimis- ja ohjaamisympäristöä ja työkaluja osana opiskelijoiden liikunnallisen toiminnan tukemista.
Vähän liikkuvia opiskelijoita on tuettu sekä yhteisöllisesti että yksilöllisesti. Liikkuvan opiskelun nykytilan arviointi osoittaa, että Lappia on kehittynyt runsaasti jokaisella arvioinnin osa-alueella vuosina 2017 - 2019. Hanke tähtää myös opiskelujen jälkeiseen aikaan huomioimalla työkykyisyyden tulevaan ammattiin. Tulevaisuuden painopistealueena on lisätä liikuntaa myös osaksi työssäoppimisen jaksoja.
Vuoden valtakunnallisen Liikkuva koulu –palkinnon sai Salon kaupunki.
Palkinnot ovat suuruudeltaan 7 000 euroa. Raha tulee käyttää opiskelijoiden tai koko oppilaitosyhteisön liikkumisen edistämiseen.
Valtakunnallisten palkintojen lisäksi aluehallintovirastot ovat myöntäneet kuusi alueellista palkintoa Liikkuvan koulun peruskouluun kohdistuvaan toimintaan. Alueelliset palkinnot ovat suuruudeltaan 2 500 euroa. Lapin aluehallintoviraston palkinnon sai Kittilä, ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston palkinnon Kuusamo. 

Lue myös: Nuorille koulutetaan liikuntakavereita

Kilpailut

Uusimmat