Kuva: Fotolia

Kittilän kaivoksen uudelle rikastushiekka-altaalle ympäristölupa

17.04.2019 16:58 - Ari Kettukangas

Aluehallintovirasto on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle ympäristöluvan Kittilän kaivokselle suunnitellun uuden rikastushiekka-altaan rakentamiselle ja toiminnalle. Päätöksen mukaan uusi rikastushiekka-allas rakennetaan olemassa olevan NP3-altaan ja Pikku Rouravaaran pohjoispuolelle kaivosalueen laajennuksen sisälle. Sen pinta-ala on valmistuessaan noin 175 hehtaaria, ja maksimikorkeus ulottuu tasoon +250 metriä. Altaaseen voidaan loppusijoittaa noin 17 miljoonaa kuutiota NP-hiekkaa ja sen on laskettu riittävän kaivoksen toiminta-ajan loppuun saakka.

Aluehallintovirasto on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle ympäristöluvan Kittilän kaivokselle suunnitellun uuden rikastushiekka-altaan rakentamiselle ja toiminnalle. Samalla on hyväksytty päivitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma ja kiviaineksen hallintasuunnitelma. Lisäksi aluehallintovirasto on luvan saajan pyynnöstä määrännyt, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Päätöksen mukaan uusi rikastushiekka-allas rakennetaan olemassa olevan NP3-altaan ja Pikku Rouravaaran pohjoispuolelle kaivosalueen laajennuksen sisälle. Sen pinta-ala on valmistuessaan noin 175 hehtaaria, ja maksimikorkeus ulottuu tasoon +250 metriä. Altaaseen voidaan loppusijoittaa noin 17 miljoonaa kuutiota NP-hiekkaa ja sen on laskettu riittävän kaivoksen toiminta-ajan loppuun saakka. Luvan saaja on suunnitellut vaiheistavansa rakennustyöt useamman vuoden ajalle. Altaan ja patojen tiivistysmateriaalina käytetään moreenista ja keinotekoista eristeestä muodostuvaa yhdistelmärakennetta. Uuden rikastushiekka-altaan rakentamisvaiheen aikana muodostuvat kiintoainepitoiset vedet on määrätty johdettavaksi käsittelyyn. Käsittelyn jälkeen vesiin johdettavat päästöt eivät sanottavasti lisää Seurujokeen kohdistuvaa kuormitusta. Ympäristölupapäätöksellä ei ole oikeutettu luvan saajaa myöskään lisäämään Kittilän kaivokselta toiminnan aikanakaan Seurujokeen johdettavia päästöjä.

Lue myös: Esiselvitys yhteisestä paikallisliikenteestä käynnistyi Torniossa ja Haaparannalla

Kilpailut

Uusimmat