Kuva: Soite

Soite kyseli nuorten mielenterveyspalveluista ja pelastustoimesta -vastauksissa korostuu tiedontarve

21.08.2023 13:32 - Jussi Häkkilä

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten tekemän nuorten mielenterveyspalveluita koskevan kyselyn mukaan tietoa nuorille tarjottavista mielenterveyspalveluista on lisättävä.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten tekemän nuorten mielenterveyspalveluita koskevan kyselyn mukaan tietoa nuorille tarjottavista mielenterveyspalveluista on lisättävä. Peräti 61 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että nuorille suunnatuista mielenterveyspalveluista tiedottaminen on puutteellista. Erityisen huolestuttavaa on se, että palvelujen käyttäjistä 74 prosenttia oli tätä mieltä. Vastaajat kokivat myös, että mielenterveysongelmista ei ole helppo puhua.

Soite tiedusteli lisäksi mielipiteitä ja kokemuksia pelastustoimen palveluista. Sen mukaan kuntalaiset kaipaisivat pelastustoimelta enemmän turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja koulutusta. Lisäksi esille nousi tarve pelastustoimen sähköisten palveluiden kehittämiseen siten, että ne vastaisivat asiakkaiden tarpeita. Vastaajien mielestä pelastuslaitoksen tulisi myös harjoittaa enemmän turvallisuusviestintää, olla esillä erilaisissa tapahtumissa sekä kertoa toiminnastaan kuntalaisille aiempaa enemmän. Kyselyn mukaan kuntalaisten omatoimisessa varautumisessa on myös kehitettävää.

Lue myös: Soiten asiakkaat tyytyväisiä vanhuspalveluihin

Kilpailut

Uusimmat