Oulun kaupunki kysyi viime viikolla robottipuheluilla mielipiteitä kaupungin osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä niiden kehittämistarpeista.
Oulun Veden asiakkaat ovat asiakaskyselyn mukaan kokonaisuudessaan tyytyväisiä vesilaitoksen palveluihin.
Pohjois-Pohjanmaan asukkaita kutsutaan vastaamaan hyvinvointialueen arvoihin liittyvään kyselyyn.
Kemin Yrittäjät ry:n ja Kemin kaupungin kemiläisille yrityksille tekemän kyselyn mukaan yrittäjät kokevat haasteita työvoiman saannissa ja parannettavaa nähdään mm. kaupungin hankintojen toteuttamisessa.
Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto toteuttavat ensi maanantaina Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon asukkaille ja yrittäjille puhelinkyselyn, jossa tiedustellaan mielipiteitä entisten kuntakeskusten tilanteesta ja tulevaisuudesta.
Palvelupäällikkö Lotta Löfbergiä Oulu10-palveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun kaupungin monikulttuurikeskus Villa Victor kerää tällä viikolla maahanmuuttajilta puhelimitse kokemuksia palvelustaan ja sen saavutettavuudesta.
Oulun kaupungin keskitetyn asiakaspalvelun Oulu 10:n palvelupäällikkö Lotta Löfbergiä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaiden näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista kartoitetaan kyselyllä. Tehdään yhdessä hyvä sote -kyselystä Pookin iltapäivässä kertoi sote-palvelustrategiatyön projektipäällikkö Anu Vuorinen.
Ikäystävällinen Kalajoki-kehittämishankkeen projektipäällikkö Elina Niskasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Kemiläisille tehdyn kyselyn mukaan kemiläisperheet kaipaavat tukea huoltajuus- ja elatusasioissa, vanhemmuudessa, kasvatusasioissa ja terveydessä.
Oululaisten tärkeimpiä merellisiä paikkoja ovat Ranta-Toppilan ja Hietasaaren välinen alue, Nallikari, Martinniemi ja Virpiniemi.
Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikaista haastattelee Jussi Häkkilä.
Kauppakamarien valtakunnalliseen kyselyyn vastanneista Oulun kauppakamarin jäsenyrityksistä 72 prosenttia piti hallituksen onnistumista koronaepidemian hoidossa hyvänä tai erittäin hyvänä. Vastausten mukaan hallitus on pärjännyt erinomaisesti epidemian etenemisen hillitsemisessä, ja aika on pystytty käyttämään terveydenhoidon resurssien ja suojavälineiden varmistamiseksi. Talouskriisin hoidossa puolestaan 61 prosenttia vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Monien vastaajien näkemyksissä korostui tarve purkaa rajoituksia hallituksen eilen linjaamia tapoja nopeammin.
Kauppakamarien valtakunnalliseen kyselyyn vastanneet yritykset kokevat nykyisistä koronavirusepidemian aiheuttamista rajoituksista haitallisimmiksi kokoontumisrajoitukset, ravintoloiden ja kahviloiden sulkemiset sekä koulujen sulkemiset.
Centria-ammattikorkeakoulu menestyi erinomaisesti valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyn tuloksissa.