Tutkinnanjohtajan vaatimuksesta pakkokeinoistunnot käytiin suljetuin ovin ja myös pakkokeinoistunnossa kertyneet asiakirjat julistettiin salassa pidettäviksi ratkaisun lopputulosta ja sovellettua lainkohtia lukuun ottamatta. Esitutkinta on kesken ja siksi poliisi ei kerro asian yksityiskohdista enempää tässä vaiheessa. Syytteen nostamisen määräpäiväksi määrättiin 23. syyskuuta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on tähän mennessä todettu 7209 koronavirustartuntatapausta, kuolleita on 328.
Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tähän mennessä todettu yhteensä 7143 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa.
Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi eilen vuonna 1977 syntyneen, Keski-pohjanmaalla asuvan miehen todennäköisin syin epäiltynä Kokkolan Pikiruukissa 21. toukokuuta tapahtuneeseen ampumiseen. Pakkokeinoistunto pidettiin tutkinnanjohtajan vaatimuksesta suljetuin ovin ja istunnossa kertyneet asiakirjat julistettiin salassa pidettäviksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu tähän mennessä 6859 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntatapausta.
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus päätti eilisessä kokouksessaan aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut joustavien henkilöstöresurssien siirron mahdollistamiseksi.
Koronavirustartuntoja on Suomessa todettu tähän mennessä 6380, kuolleita on 298.
Valtion maiden alue-ekologisen verkoston päivittäminen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa on saatu päätökseen.
Suomessa on tähän mennessä todettu 5984 koronavirustartuntaa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa oli todettu eiliseen puoleenpäivään mennessä 5573 koronavirustartuntaa.
Koronatartuntoja oli todettu Suomessa puoleenpäivään mennessä 5327.
Keski-Pohjanmaan liitto ja Keski-Pohjanmaan kulttuuriliitto järjestävät kuvataidekilpailun maakunnan alakoululaisille teemalla Mitä elävää kulttuuriperintöä Keski-Pohjanmaalta löytyy?
LähiTapiola Pohjoinen jakaa tänä keväänä 22 395 euroa tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan.
Suomessa oli todettu eiliseen puoleenpäivään mennessä 4576 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa.
Laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntatapauksia on tähän päivään mennessä todettu Suomessa yhteensä 4014.
Oulun yliopistollisesta sairaalasta on kotiutunut tähän päivään mennessä 12 koronapotilasta. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on viisi koronapotilasta, joista kaksi on vuodeosastolla ja kolme tehohoidossa. Soiten alueella tilanne jatkuu hyvin rauhallisena ja varautuminen etenee suunnitelmien mukaan. Soitessa on diagnosoitu yksi uusi koronavirustartunta eilen. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on todettu 16 koronavirustartuntaa ja kaikki tartuntaketjut on pystytty jäljittämään. Soiten alueelle ei ole toimitettu allergiaa aiheuttavia NIDY-merkkisiä suojaimia. Soitelle Huoltovarmuuskeskuksesta toimitetut suojaimet ovat ”HVK_W truworth_face” -merkkisiä suojaimia, joita voidaan käyttää mm. kotihoidon ja palveluasumisen tehtävissä.