Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyväksyttiin neljäksi vuodeksi

09.12.2020 09:45 - Ari Kettukangas

Alueelta saatavien väestökyselyiden perusteella vahvuuksia ovat esimerkiksi alakoululaisten tyytyväisyys elämäänsä, työikäisten aktiivinen osallistuminen ja ikäihmisten aktiivinen liikunnan harrastaminen. Huolen aiheena on erityisesti ylipaino ja lihavuus, joka nostaa riskiä sydän- ja verisuonisairauksille sekä diabetekselle. Lisäksi huolen aiheena on yksinäisyyden kokemus kaikissa ikäryhmissä.

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2020-2024 on hyväksytty Soitessa sekä kaikissa Soiten jäsenkunnissa. Asiakirja tuo esille kokonaiskuvaa alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä tavoitteita ja toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa arvioidaan jatkossa vuosittain ja sen avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja toimenpiteitä. Alueelta saatavien väestökyselyiden perusteella vahvuuksia ovat esimerkiksi alakoululaisten tyytyväisyys elämäänsä, työikäisten aktiivinen osallistuminen ja ikäihmisten aktiivinen liikunnan harrastaminen. Huolen aiheena on erityisesti ylipaino ja lihavuus, joka nostaa riskiä sydän- ja verisuonisairauksille sekä diabetekselle. Lisäksi huolen aiheena on yksinäisyyden kokemus kaikissa ikäryhmissä. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on laadittu yhteistyössä Soiten jäsenkuntien, Soiten ja järjestöjen kanssa. Kunnat, Soite sekä järjestöt ovat rakentaneet yhteistyön rakenteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Soite koordinoi tätä yhteistyörakennetta.

Lue myös: Joukkoaltistuminen koronalle Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa

Kilpailut

Uusimmat