Kuva: Jussi Häkkilä

Halsuan Kanniston ja Honkakankaan alueelle kaavaillaan tuulivoimapuistoa

02.04.2020 12:16 - Jussi Häkkilä

Halsuan Tuulivoima Oy yhdessä OX2 Wind Finland Oy:n kanssa suunnittelee tuulivoimapuistoa Halsuan Kanniston ja Honkakankaan alueelle.

Halsuan Tuulivoima Oy yhdessä OX2 Wind Finland Oy:n kanssa suunnittelee tuulivoimapuistoa Halsuan Kanniston ja Honkakankaan alueelle. Alueelle tulisi 33-54 kymmenen megawatin tuulivoimalaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta. Lausunnon mukaan hankkeen merkittävimmät vaikutukset ympäristöön aiheutuvat tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta, välkkeestä sekä voimaloiden vaikutuksista alueen luonnonympäristöön.
ELY-keskus edellyttää hankkeen jatkosuunnittelussa tarkempaa selvitystä vaikutuksista alueen metsäpeurapopulaatioon.

Lue myös: ELY-keskus antoi päätelmänsä Oulaisten Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan ympäristövaikutusten arvioinnista

Kilpailut

Uusimmat