Kuva: Jussi Häkkilä

ELY-keskus antoi päätelmänsä Oulaisten Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan ympäristövaikutusten arvioinnista

09.03.2020 12:58 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-lain mukaisen perustellun päätelmänsä Uusiutuva Energia Suomi Oy:n Oulaisten Karahkan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-lain mukaisen perustellun päätelmänsä Uusiutuva Energia Suomi Oy:n Oulaisten Karahkan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista. Hankkeessa on toteutettu vuonna 2017 päivitetyn YVA-lain mahdollistamaa YVA- ja kaavamenettelyn yhdistämistä ensimmäisenä Suomessa.
Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyisivät maisemaan. Näkyvyyttä voimaloille on lähinnä avoimilta pelto- ja suoalueilta ja maisemalliset muutokset näillä alueilla on arvioitu korkeintaan kohtalaisiksi. Maisemavaikutukset Piipsjärven maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle olisivat paikoin suuret.

Lue myös: Pohjanmaalla suunnitteilla eniten tuulivoimahankkeita

Kilpailut

Uusimmat