Keliber Oy:n Syväjärven louhokselle ympäristö- ja vesitalousluvat

21.02.2019 10:50 - Jussi Häkkilä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on eilen antamallaan päätöksellä myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen luvan Keliber Oy:n Syväjärven avolouhokselle ja vesilain mukaisen luvan kaivoshankkeeseen liittyvälle Syväjärven ja Heinäjärven tyhjentämiselle kaivostoiminnan ajaksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on eilen antamallaan päätöksellä myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen luvan Keliber Oy:n Syväjärven avolouhokselle ja vesilain mukaisen luvan kaivoshankkeeseen liittyvälle Syväjärven ja Heinäjärven tyhjentämiselle kaivostoiminnan ajaksi. Syväjärven kaivosalue sijaitsee pääosin Kokkolan kaupungin ja osittain Kaustisen kunnan alueella. Syväjärven louhokselta on tarkoitus louhia vuodessa enintään 540 000 tonnia spodumeenipegmatiittimalmia. Malmia hyödynnetään litiumakkujen raaka-aineena.

Lue myös: Suomen Malmijalostus Keliber Oy:n suurimmaksi omistajaksi

Kilpailut

Uusimmat