ELY-keskus antanut lausuntonsa Keliber Oy:n Kaustisen Kalaveden tuotantolaitoksen YVAsta

05.07.2018 13:39 - Jussi Häkkilä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Keliber Oy:n Kaustisen Kalaveden tuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Keliber Oy:n Kaustisen Kalaveden tuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Selostus koskee yhtiön louhoksilta saatavan spodumeenipegmatiitin rikastamista ja jalostamista noin 600 000 tonnia vuodessa. Päätuotteesta spodumeenirikasteesta valmistetaan litiumkarbonaattia. Tuotantolaitos sijaitsee Kaustisella noin viisi kilometriä keskustasta itään.

ELY-keskus katsoi selostuksen antavan riittävän kuvan hankkeen ympäristövaikutuksista, joista merkittävimpiä ovat vesistö- ja liikennevaikutukset sekä pöly ja melu.

Hankkeen jatkotyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen vesitaseeseen, vesienkäsittelyjärjestelmiin, toiminnassa syntyvien jätteiden luokitukseen ja sen mukaiseen sijoituspaikkaan sekä haitta-aineiden yhteisvaikutuksiin ja pitkäaikaiseen vaikutukseen vesistöissä.

Keliber on vuoden alussa päättänyt, että litiumkemiantehtaan ensisijainen sijoituspaikka olisi Kokkolan Industrial Parkin alue. Tehtaan sisältyminen Kaustisen tuotantolaitokseen ei kuitenkaan ole poissuljettu vaihtoehto. Kokkolan tehdashankkeesta on meneillään erillinen ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Lue myös: Kainuun ELY-keskus antoi lausunnon Sotkamo Silver Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnista

Kilpailut

Uusimmat