Kuva: Suomen YMCAn liitto

Nuoria pyritään saamaan liikkeelle mm. Oulussa

09.02.2021 12:45 - Jussi Häkkilä

Suomen YMCA:n liiton hanketyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kaisa Strömbergiä haastattelee Jussi Häkkilä.

Suomen YMCA:n liiton hallinnoimassa ja koordinoimassa Liike-hankkeessa lisätään kokonaisvaltaista tukea tarvitsevien 16-29-vuotiaiden fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia. Hanketta toteutetaan tämän vuoden ajan paikallisyhdistyksissä Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Tavoitteena on tarjota nuorille positiivisia kokemuksia liikunnasta sekä paineeton harrastusyhteisö muista toimintaan hakeutuneista nuorista.
Kohderyhmän nuoret jäävät liikuntatoiminnan ulkopuolelle moninaisista syistä. Mm. vaikeus päästä liikkeelle, arjen hallinnan haasteet sekä rahan, sosiaalisten taitojen ja kavereiden puute estävät nuoria liikkumasta. Nuoret voivat olla yksinäisiä, koulun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin syrjäytymisvaarassa. Liike-hankkeessa nuoret saavat myönteisiä kokemuksia yksilöliikunnasta ja liikkumisesta vertaisyhteisön kanssa. Samalla liikunnan avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti nuorten elämänlaatuun ja kokemukseen oman elämän hallinnasta. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalleja ja ymmärrystä kohderyhmän nuorten liikkumattomuuden haasteeseen.

Lue myös: Keski-Pohjanmaalla liikkumisen ja liikunnan edellytykset kunnossa -huolestuttavaa erityisryhmien huomioimisen vähyys

Kilpailut

Uusimmat