Avustusta sai muun muassa Oulun Työväen Pursiseura ry 4 800 euroa.
Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksista tälle vuodelle.
Kemin kaupunki/ Kemin taidemuseo ja Kemin historiallinen museo saivat MuistojeniValtakatu - sukupolvien nuoruuskokemukset talteen ja näyttelyiksi hoito- ja hoivalaitoksiin projektiin 20 000 euroa.
Avustusta hakivat niin perheet kuin yksinelävät. Myönnetyt avustussummat vaihtelivat 500 eurosta 3000 euroon. Avuntarpeen taustalla oli usein pandemiasta johtuva lomautus tai irtisanominen. Hakemuksista kävi ilmi, että myös moni eläkeläinen tarvitsee lisätuloja.
Oulun kaupunki hakee Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta valtionavustusta pyöräilybaanojen ja -katujen suunnitteluun ja rakentamiseen. Avustusta haetaan Maikkulan baana- ja Kembaanahankkeisiin sekä Kirkkokadun pyöräkadulle.
Opetushallitus on myöntänyt vapaan sivistystyön ylläpitäjille noin 9,2 miljoonaa euroa valtionavustusta kompensoimaan korona-ajan tulonmenetyksiä.
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on saanut yhteensä yli 4,3 miljoonaa euroa valtionavustusta valtakunnallisiin sote-uudistushankkeisiin.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yhteensä yli 3,6 miljoonaa euroa valtionavustusta erilaisiin lasten ja nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä vahvistaviin toimintoihin.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt etsivään nuorisotyöhön harkinnanvaraista valtionavustusta 1 375 000 euroa.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt nuorten työpajatoimintaan harkinnanvaraista valtionavustusta 1 725 000 euroa.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 300 000 euroa ensi lukuvuodelle. Avustussumma on 30 000 euroa suurempi kuin edellisvuonna.