Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Alueelliset kehitysnäkymät -raportin mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa luo laajaa epävarmuutta kansainväliseen talouteen.
ODL Liikuntaklinikan palvelupäällikkö Kaisu Kaikkosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen ilmastopaneelin jäsentä, Helsingin yliopiston professori Sirkku Juholaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan kaupungit näyttävät palautuvan koronan vaikituksista hyvin osittain siksi, että julkinen sektori on niissä kansallista tasoa suurempi työllistäjä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt tämän vuoden tammi-elokuun aikana yhteensä 34,8 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusta kehittämishankkeille.
Kuhmon kaupunki ja Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikkö ovat aloittaneet tutkimushankkeen, jossa selvitetään puurakentamisen terveysvaikutuksia sekä alakoululaisten kokeman stressin lähteitä.
Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan heikosta yrittäjyysilmapiiristä kärsivien alueiden tulisi panostaa myös mikro- ja pk-yritysten palvelujen nopeaan saavutettavuuteen sekä luoda mahdollisuudet yrittäjien keskinäiseen vertaistoimintaan.
Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Mondo Mineralsin Sotkamon Uutelan kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Vuorovaikutussuunnitelma ohjaa jatkossa osallisuutta ja vaikuttamista Oulussa. Suunnitelmassa esitellään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet ja toimenpiteet. Vuorovaikutussuunnitelma edistää kaupungin ja kuntalaisten sekä kaupungin ja sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Se perustuu kaupunkistrategiaan 2026 sekä sen arvoihin rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Strategiassa osallisuus näkyy vetovoimaisena Ouluna, joka mahdollistaa ihmisten kohtaamisen ja yhteisöllisen toiminnan. Oulussa tavoitteena on, että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja kaikilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan sekä koko kaupungissa.
Fortum Environmental Construction Oy suunnittelee teollisuusjätekeskuksen perustamista Tyrnävän kunnan Haurukylän alueelle nelostien itäpuolelle.