Kuva: Sotkamo Silver Oy

ELY-keskus antoi lausuntonsa Sotkamon hopeakaivoksen toiminnan laajentamista ja pidentämistä koskevasta YVAsta

23.05.2023 13:02 - Jussi Häkkilä

Sotkamo Silver Oy suunnittelee hopeakaivoksensa rikastushiekka-alueen laajentamista sekä malmituotannon ja rikastamon kapasiteetin kasvattamista.

Kainuun ELY-keskus on antanut lausuntonsa Sotkamon hopeakaivoksen toiminnan laajentamista ja pidentämistä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnon mukaan ohjelma täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen sisältövaatimukset. Lausunnossa esitetään myös tarkennuksia ja lisäyksiä. Esimerkiksi kaivannaisjätteiden ominaisuuksista, vesienjärjestelystä ja ympäristön nykytilasta tarvitaan enemmän tietoa tulevaan selostukseen. Lausunnossa painotettiin, että vaikutuksia on arvioitava hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. ELY-keskus myös pyysi yhtiötä tarkistamaan hankevaihtoehtojen määrää ja sisältöä.
Sotkamo Silver Oy suunnittelee hopeakaivoksensa rikastushiekka-alueen laajentamista sekä malmituotannon ja rikastamon kapasiteetin kasvattamista.

Lue myös: Kemin kaivos evakuoitiin palon takia

Kilpailut

Uusimmat