Ruokavirasto maksaa korvauksia viranomaisen määräyksestä lopetetuista eläimistä 50,7 miljoonaa euroa 72:lle turkistarhaajalle.
Erityisasiantuntija Kirsi Vehkakoskea Ruokavirastosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusua Ruokavirastosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Alavieskassa on löytynyt turkiseläinten lintuinfluenssatartunta tarhatuista minkeistä.
Ruokavirasto käynnistää huomisesta alkaen kaikkia turkistarhoja koskevan lintuinfluenssatarkastuksen.
Ruokavirasto kertoo aloittavansa ensi kuussa tarkastukset kaikilla turkistarhoilla lintuinfluenssan takia.
Tämän hetken tietojen mukaan lintuinfluenssa on Suomessa levinnyt 21:lle turkistarhalle.
Ruokavirasto on määrännyt lopetettavaksi kaikki minkit turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta.
Ruokavirasto on laajentanut tartuntavyöhykettä, jolla pyritään estämään lintuinfluenssataudin leviäminen edelleen.
Ruokavirasto perustaa eläintautilain nojalla tartuntavyöhykkeen, jolla pyritään estämään lintuinfluenssan leviäminen edelleen.
Ruokavirastossa tutkittavina olleiden, neljän etelä- ja keskipohjalaisen turkistarhan eläimistä on varmistunut korkeapatogeeninen H5N1-tyypin lintuinfluenssa.
Ruokavirastosta eläintautien valvonnan osastonjohtaja Terhi Laaksosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Eläinlääkäri Paula Lidaueria Luonnonvarakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Ruokavirastosta erityisasiantuntija Kirsi Vehkakoskea haastattelee Jussi Häkkilä.
Ruokavirasto on myöntänyt kyläkauppatukea yhteensä 174:lle kyläkaupalle ja neljälle myymäläautolle.
Erikoistutkija Marja Isomursua Ruokavirastosta haastattelee Jussi Häkkilä.