Kouluyhteistyön ja digitaalisen nuorisotyön päällikkö Paula Aaltoa Mannerheimin Lastensuojeluliitosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen Saamelaisnuoret ry on saanut Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahaston myöntämän Kompassiruusu 2023 -kulttuuripalkinnon työstä nuorten saamelaisten kulttuuri-identiteetin ja kielen hyväksi.
Alfred Kordelinin säätiön Raahen rahasto jakoi tänään kulttuurin ja taiteen apurahaa yhteensä 16 900 euroa viidelle hakijalle.
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Oulun yliopistolle 700 000:n euron apurahan FUS-tutkimuslaitteen eli ns. aivopesurin hankkimiseen.
Hankkeen päätavoitteena on luoda Iijoen alueelle matkailutoimijoiden yritysverkosto. Iijoen vesistö, suisto ja Perämeren rannikko tarjoavat luontokokemuksia, kalaisia vesiä, omaleimaista kulttuuritarjontaa ja potentiaalisia koulutusmatkailukohteita.
Punaisen Ristin Oulun piirin keräyspäällikkö Jenni Hartikaista haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun kaupunki myy omistamiaan hyvinvointipalvelujen käytössä olevia rakennuksia Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöille yli 165,5:llä miljoonalla eurolla.
Palosuojelurahasto on myöntänyt 341 720 euroa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sopimuspalokuntien ja pelastuslaitosten kalustohankintoihin.
Raahen lukion matemaattisten aineiden lehtori Tomi Veteläistä haastattelee Jussi Häkkilä.
Liikesivistysrahasto on lahjoittanut kymmenen suomalaisen yliopiston varainhankintakierroksella yhteensä 2,5 miljoonaa euroa kauppatieteelliselle tutkimus- ja koulutusalalle.
Alfred Kordelinin säätiön Raahen rahaston tämänvuotiset kulttuurin ja taiteen apurahat on jaettu.
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen yli tuhannelle hakijalle yhteensä 27 miljoonaa euroa.
Oululainen valokuvaaja Sanna Krook sai perjantaina Jenny ja Antti Wihurin rahaston jakaman 7000:n euron WihuriEfekti-taidepalkinnon.
Osuuskauppa Arinan osuus investoinnista on noin kolme miljoonaa euroa ja uuden myymälän työllistävä vaikutus 20 henkilöä. Market-kiinteistön rakennuttajina toimivat Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwarahasto 1 Ky.
Oulun teatterin toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto on jakanut yhteensä 806 255 euroa apurahoina, minkä lisäksi rahaston hallitus lahjoitti 30 000 euroa Unicefin koronarokotus-operaatioon.