Kuusamosta viime vuoden toukokuussa löytynyttä hirvenpääkirvestä ja sen löytöpaikkaa on tutkittu tarkemmin.
Vuoden 2024 aikana kootaan hakemus, joka jätetään maaliskuussa 2025 Unescolle.
Museovirasto myönsi eilen yhteensä 85 000 euroa yhdelletoista eri kansalaisjärjestölle ja yhteisölle kulttuuriperintötoimintaan.
Amanuenssi Sami Ranista Museovirastosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Museovirasto on jakanut avustuksia paikallismuseoiden hankkeille.
Museovirasto on jakanut avustusta museoiden innovatiivisille hankkeille yhteensä 444 000 euroa.
Museovirasto on jakanut rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen 152:lle kohteelle yhteensä yli 1,3 miljoonaa euroa
Museovirasto jakoi eilen paikallismuseoille avustuksina 514 200 euroa.
Avustusta sai muun muassa Oulun Työväen Pursiseura ry 4 800 euroa.
Museovirasto on jakanut 337 600 euroa 33:n kulttuurihistoriallisesti arvokkaan liikennevälineen restaurointiin.
Museovirasto on jakanut avustuksia rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen 166:lle kohteelle yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa.
Kemin kaupunki/ Kemin taidemuseo ja Kemin historiallinen museo saivat MuistojeniValtakatu - sukupolvien nuoruuskokemukset talteen ja näyttelyiksi hoito- ja hoivalaitoksiin projektiin 20 000 euroa.
Museovirasto on jakanut 79 150 euroa kymmenelle eri kansalaisjärjestölle ja yhteisölle kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöhankkeisiin.
Tutkija, arkeologi Matleena Riutankoskea Museovirastosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut aloitti Savukosken Soklin kaivoshankealueella sijaitsevien arkeologisten kohteiden kaivaustutkimukset viime viikolla. Kyseessä on yksi suurimmista esihistoriallisten kohteiden kaivaushankkeista tällä vuosituhannella. Yleensä isompia kaivauksia on tehty kaupunkiarkeologisilla kohteilla, mutta nyt tarjoutuu kaivoshankkeen myötä tilaisuus saada lisää tietoa hieman heikosti tunnetusta Itä-Lapin esihistoriasta. Tutkimukset kestävät syyskuun loppuun saakka ja ne todennäköisesti jatkuvat vuonna 2020.
Museovirasto on jakanut tämän vuoden avustukset rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen sekä muinaisjäännösalueiden hoitoon.