Museovirasto on jakanut avustusta museoiden innovatiivisille hankkeille yhteensä 444 000 euroa.
Museovirasto on jakanut rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen 152:lle kohteelle yhteensä yli 1,3 miljoonaa euroa
Museovirasto jakoi eilen paikallismuseoille avustuksina 514 200 euroa.
Avustusta sai muun muassa Oulun Työväen Pursiseura ry 4 800 euroa.
Museovirasto on jakanut 337 600 euroa 33:n kulttuurihistoriallisesti arvokkaan liikennevälineen restaurointiin.
Museovirasto on jakanut avustuksia rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen 166:lle kohteelle yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa.
Kemin kaupunki/ Kemin taidemuseo ja Kemin historiallinen museo saivat MuistojeniValtakatu - sukupolvien nuoruuskokemukset talteen ja näyttelyiksi hoito- ja hoivalaitoksiin projektiin 20 000 euroa.
Museovirasto on jakanut 79 150 euroa kymmenelle eri kansalaisjärjestölle ja yhteisölle kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöhankkeisiin.
Tutkija, arkeologi Matleena Riutankoskea Museovirastosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut aloitti Savukosken Soklin kaivoshankealueella sijaitsevien arkeologisten kohteiden kaivaustutkimukset viime viikolla. Kyseessä on yksi suurimmista esihistoriallisten kohteiden kaivaushankkeista tällä vuosituhannella. Yleensä isompia kaivauksia on tehty kaupunkiarkeologisilla kohteilla, mutta nyt tarjoutuu kaivoshankkeen myötä tilaisuus saada lisää tietoa hieman heikosti tunnetusta Itä-Lapin esihistoriasta. Tutkimukset kestävät syyskuun loppuun saakka ja ne todennäköisesti jatkuvat vuonna 2020.
Museovirasto on jakanut tämän vuoden avustukset rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen sekä muinaisjäännösalueiden hoitoon.
Museovirasto on jakanut avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin tälle vuodelle.
Museovirasto on jakanut 113 700 euroa aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille.
Tutkija Anne Ruuttula-Vasaria haastattelee Jussi Häkkilä.
Museovirasto on jakanut 596 000 euroa 108:lle paikallismuseolle.
Museovirasto on jakanut tänä vuonna vietettävän kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden osallistaviin hankkeisiin yhteensä 170 000 euroa yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille.