MTK:n Maaseutunuorten valiokunnan puheenjohtaja Antti Tyynelää haastattelee Jussi Häkkilä.
Stora Enson Suomessa toteuttamissa kuusen istutuksissa viljelytiheys alennetaan 1600 taimeen hehtaarilla, kun vielä tällä hetkellä istutustiheys on 1800 tainta hehtaarilla. Viljelytiheyden muutos mahdollistaa entistä paremmin muiden luontaisten puulajien, kuten männyn ja koivun kasvamisen kuusentaimikon sekaan.
Vieraslajikoordinaattori Reima Leinosta Kainuun ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Heinäkuussa, jolloin yleensä jätetään vähiten metsänkäyttöilmoituksia, Pohjois-Pohjanmaalla jätettiin ilmoituksia pelkästään myrskytuhoihin liittyen noin 8 000 hehtaarilta. Arvion mukaan näiden kohteiden hakkuukertymä oli noin 0,6 miljoonaa kuutiometriä.
Suunnitelmassa hakkuumääräarvio on yhteensä 43 123 kuutiota, kantorahatuloarvio n. 1 043 000 euroa, arvioidut metsänhoitotöiden kustannukset n. 325 000 euroa ja arvioitu nettotulos n. 710 000 euroa.
Business Finland on myöntänyt 4,5:n miljoonan euron rahoituksen Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimalle LEVITOI-hankkeelle, jossa tutkitaan uusia työkone- ja laiteratkaisuja alkutuotannon logistiikka- ja käsittelyhaasteiden voittamiseksi.
Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut asetuksellaan karhun metsästyskiintiön, joka on tulevalla metsästyskaudella 457 karhua.
Maa- ja metsätalousministeriö on tänään antanut asetuksen, jonka mukaan ahmoja voidaan metsästää enintään kahdeksan tänä metsästysvuonna.
Yksityismetsien hakkuumäärät ovat olleet kesällä hieman kasvussa alkuvuoden heikkouden jälkeen ja hakkuuaikomuksetkin ovat nousseet.