Traktori tuhoutui täysin palossa ja turvekenttää paloi 25x100 metrin alueella.
Noin hehtaari maastoa paloi eilen iltapäivällä Haapajärvellä Haagankankaalla.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueiden pelastuslaitosten ja kuntien kanssa yhteistyössä valmistellut alueelliset riskiarviot.
Maastopalojen tähystyslentoja tehtiin tänä kesänä huomattavasti vähemmän kuin edellisvuosina.
Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnasta Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta haastattelee Jussi Häkkilä.
Syyttäjä on nostanut syytteen yleisvaaran tuottamuksesta yhtä Mutkalammin tuulipuiston työmaalla työskennellyttä henkilöä vastaan. Epäilty on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.
Valtion lisätalousarviossa esitetään 1,6 miljoonaa euroa Kalajoen viime kesän maastopalosta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi.
Kalajoen palon kokonaiskustannukset saattavat nousta lähes 1,6 miljoonaan euroon. Nyt jo tiedossa olevat kustannukset ovat 9,7 prosenttia talousarvion nettomenoista, mikäli arvio 1,6 milj. eurosta toteutuu, se merkitsisi jopa noin 12 prosentin ylitystä pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioon. Tämä ylitys kaatuu väistämättä alueen kuntien maksettavaksi.
Kalajoen maastopalon jälkianalyysi ja tutkimus on parhaillaan menossa. Pelastusopisto koordinoi tiedonkeruuta ja analyysia ja mm. Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä sisäministeriö ovat yhteistyössä tiiviisti mukana. Pelastusopisto tiedottaa tuloksista aikanaan erikseen.
Tilanne Kalajoen maastopaloalueella on säilynyt vakaana ja rauhallisena.
Riskienhallintapäällikkö Harri Pyyhtiää Jokilaaksojen pelastuslaitokselta haastattelee Jussi Häkkilä.
Kalajoella maastopalon tilanne on säilynyt vakaana ja rauhallisena.
Pellossa Ruuhijärven itäpuolella oleva eilen syttynyt maastopalo on saatu rajattua ja leviämisvaaraa ei tällä hetkellä ole.
Kalajoen maastopalon tilanne on säilynyt vakaana ja rauhallisena.
Kalajoella maastopalon tilanne on tällä hetkellä vakaa ja rauhallinen.
Pelastusjohtaja Jarmo Haapasta Jokilaaksojen pelastuslaitokselta haastattelee Jussi Häkkilä. Video: Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos