Kuva: Jokilaaksojen pelastuslaitos

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta otti julkisesti kantaa Kalajoen maastopalosta aiheutuneiden kustannusten valtionavustukseen - palon kustannukset voivat kivuta 1,6 miljoonaan euroon

09.09.2021 09:15 - Ari Kettukangas

Kalajoen palon kokonaiskustannukset saattavat nousta lähes 1,6 miljoonaan euroon. Nyt jo tiedossa olevat kustannukset ovat 9,7 prosenttia talousarvion nettomenoista, mikäli arvio 1,6 milj. eurosta toteutuu, se merkitsisi jopa noin 12 prosentin ylitystä pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioon. Tämä ylitys kaatuu väistämättä alueen kuntien maksettavaksi.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta valtuutti viime viikoisessa kokouksessaan puheenjohtajan ja pelastusjohtajan ottamaan kantaa julkisesti Kalajoen maastopalosta aiheutuneiden kustannusten valtionavustukseen. Johtokunta pitää kohtuuttomana, että poikkeuksellisen suuren onnettomuuden torjuntakustannukset jäävät yhden pelastuslaitoksen ja sen alueen kuntien maksettavaksi. Johtokunta katsoo, huolimatta nykyisen pelastuslain puutteista, valtion on kyettävä ottamaan osaltaan vastuuta tämän tyyppisten suuronnettomuuksien torjuntakustannuksista jo nyt. Johtokunta esittää, että sisäministeriössä ja valtiovarainministeriöissä tehdään kaikki mahdollinen tämän poikkeuksellisen suuronnettomuuden torjuntakustannusten avustamiseksi. Heinäkuun 26. päivä Kalajoen Rautiossa syttynyt maastopalo oli pelastuslaitoksen yli 17-vuotisen historian suurin onnettomuus. Paloalue oli pelastuslaitoksen vastuulla kaksi viikkoa, ennen kuin jälkivartiointivastuu voitiin siirtää maanomistajan vastuulle. Kirjanpidon ja ennakkolaskennan tilanteessa on tiedossa, että pelastuslaitokselle on tullut jo n. 1,3 miljoonan euron kustannukset Kalajoen maastopalosta. Summasta puuttuu vielä lähes kaikkien avustaneiden pelastuslaitosten laskut niille aiheutuneista kustannuksista. Omalle pelastuslaitokselle maastopalosta aiheutuneet palkkakustannukset perustuvat myös vielä ennakkolaskentaan. Voidaan arvioida, että Kalajoen palon kokonaiskustannukset saattavat nousta lähes 1,6 miljoonaan euroon. Nyt jo tiedossa olevat kustannukset ovat 9,7 prosenttia talousarvion nettomenoista, mikäli arvio 1,6 miljoonasta eurosta toteutuu, se merkitsisi jopa noin 12 prosentin ylitystä pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioon. Tämä ylitys kaatuu väistämättä alueen kuntien maksettavaksi. Sisäministeriössä tehdään töitä ministeriön ylimmältä tasolta alkaen erillisen, harkinnanvaraisen valtionavustuksen saamiseksi Kalajoen maastopalon poikkeuksellisten kustannusten osittaiseksi kattamiseksi.

Lue myös: Pyhäjoelle hieno maankohoamisrannikon metsien luonnonsuojelualue

Kilpailut

Uusimmat