Fortum rakentaa Muhoksen Montan vesivoimalaitoksen yhteydessä sijaitsevalle kalanviljelylaitokselle uuden hautomorakennuksen.
Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen ja Oulun edustan merialueelle yhteensä 200 000 kaksivuotiasta merilohen poikasta, 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen poikasta ja 1 190 000 vaellussiian poikasta. Tämän lisäksi Oulujokeen istutetaan 4765 kiloa ongintakokoista kirjolohta sekä 2700 kuhaa ja 6000 harjusta. Muhosjokeen istutetaan 3500 harjusta. Kalatalousvelvoitteiden lisäksi on Oulujoen moninaiskäyttöohjelman puitteissa istutettu vuosittain yhteensä 50 000 merilohen ja meritaimenen yksivuotiasta poikasta Oulujoen sivujokiin, Utosjokeen, Kutujokeen ja Muhosjokeen.
Iissä sijaitsevan merialueen kalanviljelylaitoksen kirjolohista on löytynyt tarttuvaa IHN-virusta, joka aiheuttaa vertamuodostavan kudoksen kuoliotautia. Elintarviketurvallisuusvirastosta erikoistutkija Perttu Koskea haastattelee Jussi Häkkilä.