Kuva: Fotolia

Kalanpoikasten vapauttaminen Fortumin kalanviljelylaitokselta Oulu- ja Muhosjokeen käynnistynyt

20.05.2020 11:17 - Ari Kettukangas

Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen ja Oulun edustan merialueelle yhteensä 200 000 kaksivuotiasta merilohen poikasta, 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen poikasta ja 1 190 000 vaellussiian poikasta. Tämän lisäksi Oulujokeen istutetaan 4765 kiloa ongintakokoista kirjolohta sekä 2700 kuhaa ja 6000 harjusta. Muhosjokeen istutetaan 3500 harjusta. Kalatalousvelvoitteiden lisäksi on Oulujoen moninaiskäyttöohjelman puitteissa istutettu vuosittain yhteensä 50 000 merilohen ja meritaimenen yksivuotiasta poikasta Oulujoen sivujokiin, Utosjokeen, Kutujokeen ja Muhosjokeen.

Tämän vuoden merilohen ja -taimenen istutukset ovat alkaneet Fortumin Montan kalanviljelylaitokselta. Meritaimenten vapautus alkaa, kun Oulujoen veden lämpötila on +6 astetta ja merilohelle +8 astetta. Parhaat lohen istutustulokset saavutetaan kokemusten mukaan silloin, kun jokiveden lämpötila on +8 astetta mutta ei ylitä +12 astetta. Nyt tehtävät kalanpoikasten vapautukset ovat osa Fortumin voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden hoitoa. Voimassa oleva Oulujoen ja merialueen istutussuunnitelma perustuu merialueen kalastusoikeuden haltijoiden kanssa sovittuihin istutusmääriin. Kalojen vapauttamisen hoitaa Montan Lohi Oy. Jokeen istuttamisen myötä kalojen vapauttamista on pystytty viivästyttämään vanhoihin meri-istutuksiin verrattuna. Nyt veden lämpötila vastaa aiempaa paremmin luonnonpoikasten vaelluslämpötilaa. Jokeen vapauttamisella halutaan myös varmistaa poikasten parempi kotoutuminen Oulujokeen, jolloin niiden odotetaan merivaelluksen jälkeen palaavan takaisin Oulujokeen kutemaan. Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen ja Oulun edustan merialueelle yhteensä 200 000 kaksivuotiasta merilohen poikasta, 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen poikasta ja 1 190 000 vaellussiian poikasta. Tämän lisäksi Oulujokeen istutetaan 4765 kiloa ongintakokoista kirjolohta sekä 2700 kuhaa ja 6000 harjusta. Muhosjokeen istutetaan 3500 harjusta. Kalatalousvelvoitteiden lisäksi on Oulujoen moninaiskäyttöohjelman puitteissa istutettu vuosittain yhteensä 50 000 merilohen ja meritaimenen yksivuotiasta poikasta Oulujoen sivujokiin, Utosjokeen, Kutujokeen ja Muhosjokeen. Kalaistutusten tuloksellisuutta seurataan uuden mikrosirutekniikan avulla. Seurantajärjestelmän kehitystyötä tehdään Oulujoella osana laajaa Sateenvarjo 3-hankekokonaisuutta, jota rahoittavat useat voimayhtiöt sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Lue myös: Puukauppaa käyty Pohjois-Suomessa odottavissa tunnelmissa

Kilpailut

Uusimmat