Kemin kaupungin talouden sopeuttamisen ja organisaatiouudistuksen toimeenpanon yt-neuvottelut ovat päättyneet.
Oulaisten kaupunki on tänään irtisanonut kaupungin sopimukset Teboilin kanssa.
Poliisi aloittaa yt-neuvottelut, koska tänään julkistetussa valtion talousarvioesityksessä poliisille myönnetty määräraha laskee, ja tulevienkin vuosien rahoituskehys on laskeva.
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite käynnisti alkuvuodesta koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.
Makia Clothing irtisanoo yhteistyön tavaratalo Kärkkäinen Oy:n kanssa.
SSAB kertoi tänään aloittavansa koronaepidemian myötä heikkona jatkuvasta markkinatilanteesta ja taloudellisesta kehityksestä johtuen yt-neuvottelut Suomen toiminnoissaan.
Oulun ammattikorkeakoulussa viime kuun puolivälissä aloitettujen yt-neuvottelujen tuloksena toteutetaan yhteensä enintään 38:n henkilötyövuoden vähennys, joista valtaosa toteutuu eläkeratkaisuilla ja määräaikaisten työsuhteiden lukumäärää vähentämällä.
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus päätti eilisessä kokouksessaan aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut joustavien henkilöstöresurssien siirron mahdollistamiseksi.
Lehto Group aloittaa yt-neuvottelut kannattavuuden parantamiseksi sekä henkilöstö- ja tehdaskapasiteetin sopeuttamiseksi tämänhetkisen tarpeen tasolle.
Pihlajalinna on saanut päätökseen kesäkuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut johtavat noin 180:n työtehtävän päättymiseen, joista pääosa toteutetaan irtisanomisilla.
Monetra Oulu Oy on saanut päätökseen noin 500:ä työntekijää koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena organisaatiorakennetta kevennetään ja joustavuutta lisätään.
Napapiirin Infra Oy irtisanoo noin 36 työntekijää liikennealueiden kunnossapidosta sekä ympäristöpalvelujen liiketoiminnasta.
Oulun Energia Urakointi Oy irtisanoo yt-neuvottelujen tuloksena 11 työntekijää sekä lomauttaa toistaiseksi neljä ja määräajaksi kuusi työntekijää.
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten toimitusjohtaja esittää yhtymän hallitukselle, että Soite irtisanoo kuljetuspalvelukeskustoimintaa koskevan Speys Oy:n kanssa tehdyn hankintasopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajan puitteissa yrityksen tuottaman kuljetuspalvelukeskustoiminnan käynnistymiseen liittyvien virheiden ja puutteiden perusteella.
Euroopan parlamentti hyväksyi eilen 2,6 miljoonaa euroa EU-tukea Nokian Suomessa irtisanomien työntekijöiden työllistymisen edistämiseksi.
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena irtisanotaan tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla 70 henkilöä