Kuusamossa kehitetään uusia ympäristöystävällisiä geofysiikan tutkimusmenetelmiä

10.08.2023 08:32 - Jussi Häkkilä

Geologian tutkimuskeskuksesta ryhmäpäällikkö Suvi Heinosta haastattelee Jussi Häkkilä.

Geologian tutkimuskeskuksen johtaman kansainvälisen tutkimusprojektin kenttätyöt alkoivat eilen Kuusamossa Kostonjärven kaakkoispuolella. Tutkimuksissa käytetään seismisiä ja sähkömagneettisia menetelmiä. Mittauksista ei jää pysyviä jälkiä maastoon. Tavoitteena on tutkia Etelä-Kuusamon kallioperän ominaisuuksia jopa viiden kilometrin syvyyteen asti. Kenttätyöt kestävät ensi kuun alkuun asti.   Projektissa kehitetään uusia ympäristöystävällisiä geofysiikan tutkimusmenetelmiä. Alueella on havaittu geofysikaalisissa aineistoissa syvällä kallioperässä sijaitseva poikkeama ympäristöstä, jonka takia aluetta on tutkittu jo 1970-luvulta lähtien.

Lue myös: Oulun yliopiston koordinoimalle tutkimuskonsortiolle rahoitus kiertotalouden tutkimushankkeeseen

Kilpailut

Uusimmat