Kuva: Heikki Pulkkinen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päätti suojella Ainola-rakennuksen ja puistoaluetta - entisten Parkumäen ja Ruotasen koulujen suojeluesitykset hylättiin

21.06.2023 08:57 - Ari Kettukangas

Ainolan museorakennus on arkkitehti Oiva Kallion suunnittelema 1920-luvun klassismia edustava rakennus. Rakennus valmistui 1931 arkisto-, kirjasto- ja museorakennukseksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt viikolla kolme rakennussuojelupäätöstä. Oulun Myllytullissa sijaitseva Pohjois-Pohjanmaan museorakennus Ainola lähiympäristöineen suojeltiin rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain perusteella. Toisaalta ELY-keskus päätti harkintaansa perustuen olla suojelematta entistä Ruotasen koulurakennusta Pyhäjärvellä ja entistä Haukiputaan Parkumäen koulua Oulussa. Ainola-rakennuksen suojeluun liittyy erityisiä valtakunnallisia, maakunnallisia ja paikallisia arvoja. ELY-keskus on katsonut, että rakennuksen ja puistoalueen suojelemiseksi on myös erityisiä syitä. Kohteen arvoja ei ole ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kokonaisuudessaan mahdollista suojella asemakaavaan perustuen, vaikka rakennus on suojeltu asemakaavassa. Rakennussuojelupäätöksessä on annettu yhdeksän suojelumääräystä. Suojelu kohdistuu erityisesti rakennuksen ulkoasuun, keskeisiin alkuperäisiin sisätiloihin sekä rakennuksen ja sen ympäristön puistomaiseen kokonaisuuteen. Ainolan museorakennus on arkkitehti Oiva Kallion suunnittelema 1920-luvun klassismia edustava rakennus. Rakennus valmistui 1931 arkisto-, kirjasto- ja museorakennukseksi.

Lue myös: Metsä Groupilta avustusta luonnon monimuotoisuuden hoito- ja ennallistamishankkeille

Kilpailut

Uusimmat