Maanteiden päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella jäämässä vähäisiksi

29.03.2023 10:58 - Jussi Häkkilä

Tienpidon asiantuntija Ari Junkkaria Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Tänä vuonna uudelleen päällystetään Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella tämänhetkisen arvion mukaan 130-150 kilometriä maanteitä. Päällystyskilometrien pieneen määrään vaikuttavat kustannusten merkittävä nousu ja edellisvuosia pienempi rahoitus.

Tämän vuoden päällystysmäärillä pyritään pitämään vilkkain tieverkko kunnossa, mutta muulle tiestölle tehtävät päällystykset ovat hyvin vähäisiä. Vähäinen päällystysmäärä lisää paikkauksien tarvetta. Korjausvelka tiestöllä tulee kasvamaan tänä vuonna kaikista vilkkainta tieverkkoa lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa huonokuntoisten teiden määrän lisääntymistä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella vaadittaisiin vuosittain 400-500:n kilometrin päällystysmääriä, jotta pystyttäisiin ylläpitämään tieverkon nykykunto ja korjausvelka ei kasvaisi. Varsinaiset päällystystyöt käynnistyvät toukokuun loppupuolella. Paikkaustöitä tehdään jatkuvasti ja pääsiäisen jälkeen aloitetaan paikkaukset alueen eteläosasta alkaen.

Tieverkon päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ovat vaihdelleet viime vuosina 220-490:n kilometrin välillä.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on päällystettyjä maanteitä yhteensä noin 8300 kilometriä.

Lue myös: Jalankulku- ja pyöräilyväylä Vaalaan Jylhämäntien varteen

Kilpailut

Uusimmat